Αρχική

Περιγραφή

Εταίροι

Θέματα προγράμματος

Προϊόντα

Επικοινωνία

Περιγραφή
Register

Change Language

Το πρόγραμμα που συντονίζει το γενικό λύκειο LICEUM PIOTRA SKARGI της Πολωνίας στο πλαίσιο ΚΑ2 του ERASMUS+ και στο οποίο συμμετέχουν και άλλα τέσσερα ευρωπαϊκά σχολεία (το 2ο ΓΕΛ Κω από Ελλάδα και σχολεία από Ιταλία, Ισπανία, Δανία), επικεντρώνεται κυρίως στην ενεργό δράση των πολιτών, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ένταξη.

Το πρόγραμμα έχει τίτλο Impossible becomes Possible (''Το αδύνατο γίνεται δυνατό''), έχει αριθμό σύμβασης στο ΙΚΥ 2019-1-PL01-KA229-064876 και φιλοδοξεί να δώσει κίνητρα και την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, ώστε να επινοήσουν καινοτόμες ιδέες και να παραγάγουν προϊόντα σε συνεργασία τις τοπικές κοινωνίες πάνω σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τη νεολαία, την τεχνολογία και την πολιτιστική κληρονομιά. Φιλοδοξία, επίσης, του προγράμματος αυτού είναι να παράσχει στους συμμετέχοντες με τη βοήθεια της τεχνολογίας δυνατότητες, όπως διεύρυνση των γνώσεων, δημιουργία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων και βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν πέντε συναντήσεις μαθητών και καθηγητών διάρκειας μίας εβδομάδας κάθε φορά και δύο διακρατικές συναντήσεις διάρκειας δύο ημερών μόνο για καθηγητές. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές  να γίνουν ενεργοί πολίτες, να εντοπίζουν τα υπάρχοντα προβλήματα και να τα επιλύουν αποτελεσματικά, ούτως ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες ατομικής και κοινωνικής ζωής. Τα προϊόντα που θα παραχθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και η επιτυχία του θα κριθούν μέσα από μεθόδους αξιολόγησης, όπως ερωτηματολόγια, αναλύσεις, επίσημη και ανεπίσημη ανατροφοδότηση και τακτικούς πίνακες SWOT. Περαιτέρω ερωτήματα-ζητήματα, τρόποι ανάλυσης και μορφές αξιολόγησης, θα καθοριστούν κατά την πρώτη διακρατική συνάντηση και κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, τα αποτελέσματα των οποίων θα συμβάλουν στην εξάπλωση της ιδέας του όλου προγράμματος στο ευρύτερο κοινό και στην επιτυχία του.

Login Form

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.