Αρχική

Περιγραφή

Εταίροι

Θέματα προγράμματος

Προϊόντα

Επικοινωνία

Liceo Don Lorenzo Milani - Napoli
Register

Change Language

Εταίροι

Our institution is an upper secondary school working in the field of education.

Liceo Statale Don Lorenzo Milani” works in the area bordering Barra - S. Giovanni a Teduccio- Naples (South Italy) and hosts an audience belonging to the same school districts and neighboring countries. This is the belt of suburbs east of the city of Naples where the problem is typical of a high-density suburbs, characterized by a marked socio-environmental degradation. Live in close contact industrial equipment in the process of demobilization, a commercial and artisan entrepreneurship low or mediocre level and residual agricultural activities.

Because of this precarious economic reality, it has developed over the years, a growing unemployment rate has deteriorated by the social substrate, generating a widespread phenomenon of crime, delinquency and immigration.

This phenomenon has also been favored by 'inclusion of a population from areas "at risk" of Naples, settled here, even illegally, after the earthquake of 1980, devoted, in fact, illegal activities and often precarious. The area has so many serious difficulties, but beyond these negatives, there is another reality: the creation, in recent years, large-scale infrastructure (parks, sports, cultural associations). These structures, however, do not fully satisfy the needs of children because the public use is not entirely open to the request of culture from the neighborhood.

                                     

The “Liceo Statale Don Lorenzo Milani” (Naples) is a five-year state high school for pupils from 14 to 18/19 years old. The total number of students currently attending the school is about 800.

The school offers three curricula and a variety of programs in which students can specialize and engage in university studies. International Certificates are also prepared for within the education syllabuses.

The first curriculum is the Liceo Linguistico (High School for Foreign Languages), teaching three languages out of a range of four (English, German, French, Spanish). Its profile prepares translators and interpreters potentially experts in the field of tourism, as well as experts in the field of education.

The second curriculum is the Liceo delle Scienze Umane (High School for Human Sciences) specialising in Human Sciences, Socio-economic Studies, and Health and Social Services. The curriculum provides expertises in the field of education and cooperation, as well as in the domains of anthropology, law and economics. It trains for professions related to the domain of communication, clerical work, and also for professions related to health and social services, in order to meet the growing demand in health and social care.

The third curriculum is the Liceo Artistico (High School of Arts) specialising in Audiovisual and Multimedia, Graphic Design, Architecture, Environment, and Visual Arts (Fine Arts, Painting and Sculpture). The curriculum creates various specific expertises, such as Designers, Planning and Design experts in Architecture, Multimedia and Visual Arts experts.

Our labs: 

Graphic Lab:  Graphic Design deals with visual communications - the interaction of words and images to inform, educate, persuade or advocate. It seeks to inform, educate, persuade and advocate through the interaction of words and images. The objective of the Graphic Design Laboratory is to enable students to become innovative, intelligent and responsible designers. 

Architecture Lab: Students investigate all of the dimensions of living, both past and present. Teachers are active in their fields and provide important insight into what students can expect from the real-life scenarios and how to successfully navigate it. In this lab students create and render the models developed in class, put classroom theory to practice and construct their own designs and objects. The lab as computers labs with Mac and PC computers with the software students need. 

Sculpture Lab: The sculpture lab fosters a creative atmosphere in which the varied histories, conceptions, and manifestations of sculpture can be realized. Students, along with their faculty and staff, form a dynamic learning environment where a diverse range of backgrounds, subjects, and goals are explored, discussed, and given shape.

Audio-multimedia Lab: is a computer lab specializing in tools for the production of multimedia content. Working across heterogeneous and hybridized emerging art forms, including digital imaging, video, audio, installation, online and physical interactive systems, students develop working strategies and practices that both supplement and question traditional modes of expression and representation. Painting and Drawing Lab: In this lab students are introduced  to a variety of fundamental and traditional materials and techniques. The class focuses on perspective, color and value mixing. Materials used include pencils, color pencils, pastels, oil pastels and watercolors. The aim of the laboratory course focuses primarily on student self-expression.

     

 

What our School want is…

The issue of environment is often dealt with in our School and meetings with expertises are often held to put the students in direct contact with real-life experiences. Our school has already participated to international and national projects so our teachers, especially our language, Science and art-Design teachers, but not only, can provide their support to this one whereas younger and motivated will put all their enthusiasm and experience in it. Our school is provided with many Artistic laboratories where new techniques and technologies are used as we have first of all the Liceo Linguistico (High School of Languages) that cooperates with other two curricula: High school for Art (especially) and for Human Science. We would like to use ART as a starting point because we think that...'There is art in nature and nature in art'. ART IS A UNIVERSAL LANGUAGE... MAKES PEOPLE COME TOGETHER SHARING THE EMOTIONS. Art as a cooperative learning, as sharing practice between students and teachers and also as a support for weak students. Furthermore, it is also important to work on the relation between Art and Nature in order to create a feeling of European Citizenship, to discover ourselves as a defender of environment in and out of the school. The project would involve working all participants to improve awareness and understanding of the value of ART AS A TOOL OF COOPERATION, INTEGRATION AND INTERACTION. The project is aimed to emphasize the own identity of a country and to teach the citizens 'TO BE RESPONSIBLE'. The underlying assumption of this international cooperation is to work on rising students' and staffs' awareness inn protecting the environmentally friendly school, learning about partners' culture, traditions and religions, and promoting an effective cooperation. Then, we aim to share and compare knowledge that we will gain with all participants countries to make us more respectful towards environment, art, culture and traditions. We would like to arrange a number of art exhibitions each year within the school and in local communities close to our school, for people of all ages who are considered 'street artists' we cooperate with. By creating a human connection with students, teachers and artists. These workshops help people to understand the experiences of artistic laboratories reflecting and sharing on their attitudes. The workshops present different ways (paintings, sculptures, music, drama - all forms of 'free art') in which social cooperation is translated in a powerful experience. In closing a collaboration among students, teachers and artists can be an impressive and dynamic involvement. This leads to mutual respect, mutual work and eventually mutual 'exposure'. The key point is to understand that the effort is a shared effort, a collaborative exploration.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceum Ogolnoksztalcace im. P.Skargi in Grojec is an upper secondary school preparing students aged 15-18 for university education. The main profiles which the school offers are: maths-physics-ICT, biology-chemistry, maths-geography, humanities, geography-economics.

The school, founded in 1912, is one of the oldest in the district of Grojec and in the whole Mazowiecke Province. The school is situated in a small town of Grojec (about 17 thousand inhabitants), which makes it easier to be in touch with parents in order to deal with matters immediately. The surrounding area of Grojec is mainly a fruit-growing area located in the centre of Poland, 40 km south of Warsaw.

There are 45 full-time teachers and about 500 students in the school. Its students come from different social backgrounds, many come from rural areas. They often need to be strongly motivated to take an active part in school life. There are a few clubs and organizations at the school, e.g. Red Cross, Volunteers' Club or Students’ Sport Club. The school has been a co-organizer of a national English song festival for the last nineteen years and has coordinated or participated in several extremely successful Comenius and Erasmus+ projects since 2010. Still,its students need additional, multicultural activities so that they can be more actively involved and cooperatemore willingly, understanding the importance of their cultural roots and respect for different sociocultural backgrounds. The students feel the need of, and have deep interest in, learning about other cultures and making friends with students from abroad.

In 2015 the school underwent a thorough external evaluation in three fields and received a very high score for its high external exams scores and quality of teaching (ABB). The cooperation with a variety of institutions (e.g. Warsaw University of Technology, Central Mining Institute, Warsaw Smog Alert, local authorities) lets our school be in contact with those that can contribute to the „Impossible becomes possible” project by providing useful information on the discussed issues. However, theschool has not tried to deal with such problems in collaboration with the local community yet. That's why we are sharing experience with other European schools in order to learn from each other and establish long lasting cooperation.

The school curriculum includes some aspects of environment protection, entrepreneurship and health education but we feel this is not enough. Thus, we are trying to correlate the steps taken in the project with the agenda of events at school as well as enrich the curriculum.

2o ΓΕΛ Κω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To 2ο Γενικό Λύκειο της Κω είναι ένα δημόσιο σχολείο με 280 μαθητές και 35 καθηγητές που βρίσκεται σε παραμεθόριο περιοχή, στο νησί της Κω. Η Κως βρίσκεται νοτιοανατολικά του Αιγαίου.

Το 2ο Λύκειο είναι ένα σχολείο  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προετοιμάζει μαθητές, ηλικίας από 15 μέχρι 18 ετών, για πανεπιστημιακές σπουδές στις θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και στα οικονομικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι μαθητές μας έχουν κίνητρα για επίτευξη υψηλών στόχων.

Το σχολείο διαθέτει μία βιβλιοθήκη, δύο εργαστήρια υπολογιστών, ένα εργαστήριο φυσικής και χημείας, ένα γυμναστήριο, ενώ τώρα κατασκευάζεται και ένα ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 με πλαστικό χλωροτάπητα. 

Οι μαθητές του σχολείου μας προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Στο σχολείο μας  φοιτούν αρκετά παιδιά μεταναστών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κυρίως και μαθητές με διαφορετικό θρήσκευμα. Μία μειοψηφία εξ αυτών είναι Μουσουλμάνοι, αλλά οι περισσότεροι  είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Παρόλο που οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν και να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους από άλλες χώρες, διότι η Κως είναι ένα τουριστικό θέρετρο, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τους μαθητές μας σ’ αυτή τη μεικτή κοινωνία να αρχίσουν να βλέπουν τον εαυτό τους ως πολίτες της Ευρώπης και να δουν την Ελλάδα σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο πολυπολιτισμικότητας με μία κοινή Ευρωπαϊκή κληρονομιά. 

Το σχολείο μας έχει σαφή πρόθεση να παρέχει διεθνείς επιρροές, όπως με το να ανταλλάσσει μαθητές και καθηγητές, εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές από πανεπιστήμια, να δημιουργήσει γλωσσικές  και διεπιστημονικές συνεργασίες.

Επιπρόσθετα, το σχολείο στοχεύει να δώσει την ευκαιρία για προσωπικές συναντήσεις με μαθητές από άλλες χώρες και  εκπαιδευτικά ταξίδια για να εφαρμόσουν τη διδασκαλία δημοκρατικών και ηθικών αξιών. Είναι συνεπώς βασική πολιτική του σχολείου μας να αναπτύξουν οι μαθητές καλή γνώση ξένων γλωσσών συνυφασμένες με δεξιότητες- κλειδιά για τον εργασιακό τομέα όπως ΤΠΕ δεξιότητες, δημιουργικότητα και συνεργατικότητα, ώστε όχι μόνο να αυξήσουν  τις πιθανότητες για εύρεση καλής εργασίας στο μέλλον, αλλά επίσης να αποκτήσουν βασική γνώση, αντίστοιχη των μορφωμένων ανθρώπων, καθώς και την ικανότητα να την εμπλουτίσουν  μέσα στα χρόνια, ώστε να αναπτύξουν μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

 Επιπλέον, προωθώντας την επαφή με Ευρωπαϊκές χώρες, στοχεύουμε στην απόκτηση βαθιάς γνώσης πάνω σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, σε μεθόδους και διδακτικά εργαλεία καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών. Μέσα από αυτήν αποσκοπούμε να δώσουμε ερεθίσματα στους μαθητές μας, ώστε να γίνουν πιο ανεκτικοί σε διαφορετικές κουλτούρες. 

Οι διεθνείς συνεργασίες και τα προγράμματα του σχολείου μας έχουν ως εξής:

Το 2007 το σχολείο μας συντόνισε ένα πρόγραμμα YOUTH που λεγόταν MEDICULTE και ήταν ένα ταξίδι πολιτισμού με σχολικές χορευτικές ομάδες από 4 χώρες της Μεσογείου.

Το 2013-2015 συμμετείχαμε σε ένα επιτυχημένο Comenius πρόγραμμα μαζί  με 11 χώρες ( http://comenius.logrojec.pl  ) με θέμα τον αυριανό πολίτη της Ευρώπης.

Το 2014-2016 συντονίσαμε ένα Erasmus+ KA2 Στρατηγικές Συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης με τίτλο SIFA- Ασφαλές Διαδίκτυο Για Όλους. 

Ιστοσελίδα του project: http://www.sifaplus.eu  και περιγραφή του: http://www.sifaplus.eu/en/the-project .

Το SIFA ήταν το πρώτο πρόγραμμα σε αυτή την κατηγορία που εγκρίθηκε στον τομέα εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το  ΙΚΥ το παρουσίασε ως παράδειγμα καλής πρακτικής και προσκάλεσε το συντονιστή του προγράμματος να παρουσιάσει τα αποτελέσματά του σε Διεθνές Συνέδριο στη Βόννη της Γερμανίας, 17-19 Μάη 2017, ως εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα προγράμματος από την Ελλάδα.

Το σχολείο μαs συνεχίζονταs τη δημιουργική δράση, την ανάπτυξη καλών πρακτικών και συνεργασίαs με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία στο πλαίσιο του σχεδιασμού, τηs οργάνωσηs και εφαρμογήs προγραμμάτων ΕRASMUS+, συμμετέχει σε δύο προγράμματα από το 2016.

Το ένα αφορά στο θέμα “Κλιματική αλλαγή” με τίτλο “European Students’ Climate Report” (σύμβαση 2016-1-SE01-KA201-022171) και εστιάζει στη δημιουργία ενόs οδηγού, ώστε καθηγητέs και μαθητέs να εργαστούν στο πεδίο τηs παγκόσμιαs θερμότηταs και των κλιματικών αλλαγών που συντελούνται. Εκτός από το σχολείο μαs, συμμετέχουν άλλα πέντε ευρωπαϊκά σχολεία (από Σουηδία, Σλοβακία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία). Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει υπό την επιστημονική επίβλεψη και επικουρία ειδικών ερευνητών και δύο οργανισμών, του Πανεπιστημίου Τεχνολογίαs τηs πόληs Lulea τηs Σουηδίαs, καθώs και του οργανισμού για την πρόληψη, το περιβάλλον και την ενέργεια από την περιφέρεια Emilia-Romagna τηs Ιταλίαs.

To άλλο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μαs, αφορά το θέμα τηs μετανάστευσηs. H ιδέα του προγράμματοs αυτού είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντεs τιs προκλήσειs που καλούνται να αντιμετωπίσουν, ζώνταs σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία αλλά και να αναζητήσουν αποτελεσματικέs λύσειs στο θέμα αυτό. Η γνώση και η κατανόηση του διαχρονικού φαινομένου τηs μετανάστευσηs μπορεί να αποτελέσει τη βάση, ώστε οι μαθητέs, εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα εργαλεία, να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να πάρουν τιs σωστέs αποφάσειs στο μέλλον προs όφελοs τηs κοινωνίαs. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να ενθαρρύνει τον διάλογο ανάμεσα σε μαθητέs διαφορετικήs κουλτούραs και να τουs καταστήσει κοινωνούs στα οφέλη που θα προκύψουν από μια βαθιά έρευνα πάνω στο θέμα τηs μετανάστευσηs. Το πρόγραμμα τιτλοφορείται “Είμαστε όλοι μετανάστεs αυτού του κόσμου”, στα Αγγλικά “We are all immigrants of this world” (σύμβαση 2016-1-PL01-KA219-026099_4) και εκπέμπει το αισιόδοξο μήνυμα τηs κατανόησηs των σχέσεων που διαμορφώνονται σήμερα σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2ο Λύκειο  βραβεύτηκε 2 φορές με την τρίτη θέση σε Πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό ρομποτικής. Διαγωνισμός Ρομποτικής

Η ιστοσελίδα του σχολείου είναι η http://2lyk-ko.dod.sch.gr/ 

Μπορείτε να δείτε που βρίσκεται το σχολείο εδώ: Τοποθεσία σχολείου

 

 

 

 

 

 

 

 

IES PARE VITORIA

ALCOY (ALICANTE), SPAIN

The high school is located in Alcoy, province of Alicante. Our town has 60000 inhabitants. Alcoy is a city with a valuable historical, architectural, archaeological and industrial heritage. Historically, it was a city with special relevance in the Industrial Revolution, especially in the textile sector, but also in the metallurgical and paper industry.

The Secondary Education high school "Pare Vitoria" was founded in 1929, becoming the second high school created in the province of Alicante.  Our school is a public institution which has around 700 students and 74 teachers.

We are an educational institution committed to the quality of education, in which we develop programmes for students with special educational needs and also for students with high capacities. We have also belonged to the network of UNESCO centers since 2004. Issues such as respect for human rights, eradication of poverty, collaboration among nations,sustainable development and dialogue between cultures permeate the daily teaching practice.

Our center has a long history in the implementation of new models and educational tools aimed at improving the different skills of our students.

In 2015, it was decided  to use digital contents in the first cycle of secondary school with the aim of enhancing learning through new technologies, so that students acquire skills in an active and collaborative way through different digital tools. Therefore, the use of the tablet was introduced to replace the textbook in this cycle. This has allowed us to open a range of possibilities to explore in terms of the teaching and learning process.

Another of the strategic lines that defines our center is multilingualism.  The center's effort to promote the learning of English and French has been made evident through various school exchanges. The center's teaching staff has shown a continuous interest in updating their linguistic competence.

In fact, a high percentage of the members has been training to increase their knowledge of English. Thanks to this, the students have been able to carry out research projects using English as one of the vehicular languages.

Finally, another structural change that began in 2011 is the constitution of a team composed of students and teachers, in order to improve coexistence and peaceful resolution of conflicts in the center.

In summary, we can affirm that our educational community has already carried out a large number of projects and activities that are in line with the goals of Erasmus +. These actions enhance multilingualism, pedagogical renewal, the establishment of the community and the improvement of interpersonal relationships inside and outside the classroom.

Although we participate and innovate in different educative fields,we aim at achieving a broader experience in involving our students in the social community, carrying out projects that can benefit other citizens or the city itself. This KA-229 project contains the elements that may help us integrate our work in the high school with relevant issues such as promoting active citizenship and developing early entrepeneurship among our students. The international collaboration will let us tackle different areas of work (pollution, good practices in the field of new technologies, adolescent depression and preservation and dissemination of culture). As all the countries involved pursue the same objectives, the collaborative work will lead to a number of activities from different perspectives that can help us to broaden our vision.

 

 

School name: Nykøbing Katedralskole

School address: Poul Martin Møllersvej 3

City: Nykøbing Falster

Area Code: DK - 4800

School Phone Number:  004554849000

Age range of students: 15-20

Number of Students: 800

Number of Teachers: 60

Describe the type of daily scheduling your school follows:

Daily scheduling: from 8:00 am - 3:05 pm during where we are teaching different subjects. Our lessons last 90 minutes, and we have same-subject modules of 2 lessons almost daily.

Compulsive subjects and electives are being taught every day as well.

During what periods of time throughout the calendar year are students on holiday or vacation:

 Summer holidays     : End of June - Beginning of August

Midterm                    : Week 42, October

Christmas holidays   : End of December - Beginning of January

Winter semester      : Week 7, February

Easter vacation         : March/April (1 week)

Describe your student body (their background, interests, aspirations):

 Our students have different social backgrounds - typically middle class, though - and most of them will attend college in the cities after having graduated. Our school is a Sixth Form College qualifying for most college and university degrees.

Describe the community in which your school is located:

Nykøbing Katedralskole is placed in a small town Nykøbing Falster in which we are 20,000 inhabitants. The students come from the region Guldborgsund with 60,000 inhabitants. The area is quite close to the capital, Copenhagen (approx. 100 km) and is characterized by industry and agriculture.

Our school is close to the border to Germany, only about 3½ hours’ drive from Berlin.

What makes your school unique? What would you want a partner school to know about you?

Nykøbing Katedralskole is a brilliant example of a Nordic welfare model in which the state through taxes finances solid and free education for the citizens. The students come from all social layers and are offered the same conditions no matter what the parental income is. 

The school is beautifully situated close to forest and beach in a part of Denmark which has developed from being an agricultural region to being a welfare society.

 Our school tries to incorporate the UN development goals in our everyday life. Our school tries be a “green” school.

Please describe you school’s technological capacity and students’ access to computers in classrooms.

 All students have their own computers and the school offers free wireless net. The school has placed computers all over the premises and most classrooms are equipped with electronic boards.

Expertise: Nykøbing Katedralskole is a general high school with a wide range of subjects (language, social science, creative arts (music, art, media studies) and science). 

Our school has a talent coordinator who arrange students to participate in national competitions (chemistry, mathematics, a. o.). 

We have a poem-club where students read their poems or novels to an audience at ex the public library in Nykøbing Falster.

At our school, we are firmly experienced in teaching in innovation and creative processes. We have lots of teachers with experience and knowledge in planning and implement projects.

 

This is our official brochure about our school. 

https://issuu.com/trykpartner/docs/nyk__bing_katedralskole_-_velkomsth/8 

 

Login Form

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.