Αρχική

Περιγραφή

Εταίροι

Θέματα προγράμματος

Προϊόντα

Επικοινωνία

Παρουσιάσεις και άλλα προϊόντα
Register

Change Language

Παρουσιάσεις και άλλα προϊόντα

Presentation from Greek team

Heritage of Kos

Enjoy doing the crosswords on baroque period. 

Baroque period - crosswords

 

Enjoy doing the quizes. Find out how much you remember and how much you can learn about the renaissance period, classical era and their influences in poetry and literature.

Renaissance - kahoot quiz

Classical Era - Kahoot quiz

Poetry and literature - Kahoot quiz

Login Form

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.